Ettevõtlus on ühiskonna alustala

Eduka ühiskonna ehitavad üles edukad ettevõtjad. Mida rohkem on eesmärgile pühendunud ettevõtjaid, seda rohkem tekib ühiskonda lisanväärtust, mille najal kõik eluvaldkonnad arenevad.

EESMÄRK

Iga suur saavutus saab alguse eesmärgi seadmisest.

FINANTSPLAAN

Eesmärk peab olema mõõdetav ja saavutatav.

JÄRJEPIDEVUS

Järjepidev elluviimine viib eesmärgini.

Viimased postitused

Meie eesmärk

Meie eesmärk on läbi ärimentorluse kasvatada oma klientide ettevõtete kasum vähemalt kahekordseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja ettevõtja mõttemaailmas viia läbi olulised muudatused ja lahti lasta senistest sisse kujunenud harjumustest.  Omades ligemale 20-aastast ettevõtluskogemust innovatsiooni ja infotehnoloogia valdkonnas, oleme me pidevalt silmitsi kiirete muutustega, millega tuleb iga päev kohaneda. M-Meedia ärimentoriga ei ole ettevõtja oma ettevõtte eesotsas enam üksi. Mentoriga on hea rääkida teemadel, millest ei pruugi olla võimalik vestelda kaasomanike või töötajatega. Meie ärimentori eesmärk on võtta maha ettevõtja subjektiivsed hirmud ning jõuda üheskoos uute innovaatiliste lahendusteni, mis kasvatavad ettevõtte käivet ja kasumit.

Muudame teie äri edukamaks