Eelarvestamine

Ettevõtte kasvu planeerimiseks on erinevaid meetodeid. Meie aastatepikkune kogemus näitab, et üks parimaid äri modelleerimise viise on majandustegevuse eelarvestamine.

Oleme paljudes nõustatud ettevõtetes (sh. meie enda ettevõtetes) kasutanud lihtsustatud eelarvestamise mudelit. See 10-aastaga peeneks viimistletud Exceli-baasil töövahend on hea võimalus vaadata tulevikku, mõtestada lahti oma majanduslike otsuste mõju ja näha seoseid. Modelleerimine annab ettevõtjale numbrilise eelvaate oma arengustrateegia planeerimisel ning aitab ära hoida objektiivsed vead plaanide elluviimisel.

Teenus sisaldab:

  • Eelarvestamise metoodika tutvustamist ja rakendamise koolitust
  • Ettevõtte toodete ja teenuste kaardistamist.
  • Toodete omahinna arvutust.
  • Ajaloolise müügiinfo analüüsi ja sesoonsuse tuvastamist.
  • Tulude, püsikulude ja personalikulude projektsiooni.

Teenuse raames saab ettevõtja struktureeritud ülevaate oma kuludest ja tuludest. Ühiselt koostatud eelarve plaan on hea alus käimasoleva või eelseisva majandusaasta planeerimiseks ning elluviimiseks.