Ettevõtlus on ühiskonna alustala

Eduka ühiskonna ehitavad üles edukad ettevõtjad. Mida rohkem on eesmärgile pühendunud ettevõtjaid, seda rohkem tekib ühiskonda lisanväärtust, mille najal kõik eluvaldkonnad arenevad.